دانلود pdf کتاب Christmas with Anne of Green Gables : And Other Stories

[ad_1]

بیایید کریسمس را با آن گرین گیبلز و بسیاری دیگر از دوستان عزیز جزیره پرنس ادوارد جشن بگیریم. در اینجا دوازده داستان فوق العاده از تعطیلات از یک زمان بهتر و ساده وجود دارد. هر داستان فضای زیادی برای تخیل فراهم می کند. نوشته های LM Montgomery شوخ و فوق العاده است. فصل تعطیلات را با او و شخصیت های زیبای او سپری کنید.

[ad_2]

دانلود کتاب Christmas with Anne of Green Gables : And Other Stories