دانلود pdf کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی در مورد نقش منحصر به فرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. این کتاب ترکیبی از صداهای مختلف – دانشجویان دکترا ، دانشکده های جدید و دانشمندان مجرب – با یافته های حاصل از تحقیقات کیفی تجربی است و بررسی می کند که چگونه ایمان و مباشرت نحوه بورس تحصیلی و تدریس و همچنین ارتباط آکادمی با کلیسا را ​​هدایت می کند. نتیجه این امتحان روایتی منسجم و موضوعی است که فارغ التحصیلان مسیحی و دانشکده های جدید را با درک صحیح از هدف و مسئولیت برای ورود به دانشگاه ترغیب می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy