دانلود pdf کتاب Christ Unabridged : Knowing and Loving the Son of Man

[ad_1]

یک مطالعه عمیق و علمی درباره شخصیت مسیح به عنوان پسر انسان از مجموعه قابل توجهی از متفکران اصلی کلامی و فلسفی ، از جمله NT رایت ، لیدیا شوماخر و الیور اودونوانو. کنش متقابل شاعرانه توسط ملکوم گویت شاعر و دانشمند مشهور ، با خلاقیت موضوع دیگری را روشن می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Christ Unabridged : Knowing and Loving the Son of Man