دانلود pdf کتاب Christ in Our Home: October, November, December 2020

[ad_1]

مسیح در خانه ما یک تعهد سه ماهه مسیحی است که هر روز پیام لطف شگفت انگیز خدا را برای شما به ارمغان می آورد. تأملات و دعاها بر اساس قرائت کتب آسمانی از Revised Common Lectary Readings Daily است. هر روز یک آیه از کتاب مقدس ، یک تفسیر شخصی یا مراقبه ، یک دعای پیشنهادی برای نماز و یک دعای بی نظیر ارائه می دهد. مسیح در خانه ما ، که بیش از 60 سال توسط خوانندگان لذت می برد ، اکنون به صورت الکترونیکی در دسترس است.

[ad_2]

دانلود کتاب Christ in Our Home: October, November, December 2020