دانلود pdf کتاب Ch'ing Documents: An Introductory Syllabus (Volume 1)

[ad_1]

قسمت 1 یک برنامه درسی و کار مرجع برای درک اسناد Ching ، نوشته شده توسط John K. Fairbank و مورد استفاده برای یکی از دوره های تاریخ خود در دانشگاه هاروارد. همچنین حاوی مقدمه ، یادداشت ها و پیوست است.

[ad_2]

دانلود کتاب Ch'ing Documents: An Introductory Syllabus (Volume 1)