دانلود pdf کتاب Chinese Mythology

[ad_1]

از میان بسیاری از اساطیر ملی در جهان ، افسانه های چین یکی از کمترین مواردی است که در ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی شناخته شده است. این جلد غنای داستان های زیبا و سرگرم کننده ای را که چینی ها از گذشته های باستان خود به ارث برده اند ، از جمله تعداد زیادی با روباههای شیطنت ، اژدهایان خیرخواه ، ارواح ترسناک و پیروزی خیر بر شر را کشف می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Chinese Mythology