دانلود pdf کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation

[ad_1]

این کتاب ساختارهای میانی چینی را به عنوان ساختارهای عمومی تعریف می کند ، با بالاترین استدلال اشباع نحوی که همیشه خودسرانه در نظر گرفته می شوند. این تعریف عملی “ساخت وسط” را از “صدای میانی” متمایز می کند از این جهت که می تواند توسط سازه های مختلف به زبان چینی نصب شود. با بررسی این ساخت ها در چارچوب نحو تولیدی ، نتیجه می گیرد که شکل گیری آنها در سطح واژگان ، بدون استفاده از هیچ مکانیزم نحوی صورت می گیرد ، و بنابراین چینی در گروه “زبانهای میانی واژگانی” قرار می گیرد ، که در مقابل با “زبانهای میانی نحوی” است.

[ad_2]

دانلود کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation