دانلود pdf کتاب China's New Strategic Layout :

[ad_1]

این کتاب ، بر اساس رویای چینی و اصول اساسی آن ، اهمیت جهانی ، مسیر اجرا و الزامات عملی ، به طور سیستماتیک استراتژی چهار جزئی چین را توضیح می دهد. استراتژی جامع چهار دور ، مفهوم استراتژیک حزب کمونیست چین امروزی است. در پنج و حتی پنجاه سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین بر آن متمرکز خواهد شد. ایجاد یک جامعه متوسط ​​و مرفه هدف استراتژیک است. اصلاحات در اصلاحات و ارتقا دولت مبتنی بر قانون چین خودرو و تضمین کننده در تحقق هدف استراتژیک است ، در حالی که تقویت خود نظم و انضباط حزب اقدامات راهبردی برای ایجاد یک شرکت است. رهبری اصلی. استراتژی جامع چهار مرحله ای نه تنها دیدگاه CPC در مورد چین ، بلکه دیدگاه جهان را نیز نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب China's New Strategic Layout :