دانلود pdf کتاب Changes in European Energy Markets : What the Evidence Tells Us

[ad_1]

به دنبال آزادسازی بازارهای انرژی اتحادیه اروپا ، بیش از سیصد شرکت گاز و برق برای جایگزینی انحصارات دولتی وارد بازار شدند. یک تغییر قابل توجه در بخش انرژی اروپا اتفاق افتاده است ، که در بهترین حالت فقط تا حدی قابل درک است.
تمرکز بر عملکرد مالی شرکت های انرژی خرده فروشی بین سال های 2008 و 2017 و بازار ایتالیا به عنوان مثال – بازاری که احتمالاً مهمترین تحول را در اروپا متحمل شده است – تغییر در بازارهای انرژی اروپا است که یک تغییر مهم و به روز را ارائه می دهد . تجزیه و تحلیل این پیشرفت مهم بر اساس یک بررسی جامع از ادبیات و تعداد زیادی از داده ها ، نویسندگان گزارشی قانع کننده و مورد نیاز از شدت و سرعت تغییر در بخش را ارائه داده اند ، که کاملاً یکنواخت نبوده است.
تغییرات در بازارهای انرژی اروپا باید برای دانشجویان ، محققان ، پزشکان و سیاست گذاران نگران تغییرات لرزه ای رخ داده در بازارهای انرژی اتحادیه اروپا طی دهه گذشته باشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Changes in European Energy Markets : What the Evidence Tells Us