دانلود pdf کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function

[ad_1]

اختصاص داده شده به پروتئین CFTR و فیبروز کیستیک ، این انتصاب چشم انداز به روز فرآیندهای ژنتیکی ، عملکردی و سلولی درگیر در این اختلال ساختاری را فراهم می کند. از دیدگاه تاریخی در مورد فیبروز کیستیک و ویژگی های بالینی آن ، نویسنده با توصیف عمیق زیست شناسی پروتئین CFTR شروع می کند و در پایان با بحث در مورد آخرین رویکردها با هدف درمان های اصلاحی فیبروز کیستیک. برای ایجاد فیبروز. جنبه های فیبروز کیستیک به عنوان یک اختلال با تمرکز بر ژنتیک و پیشگیری از جهش مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی ، پروتئین CFTR به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است: ساختار و طبقه بندی آن در خانواده فوق العاده ناقل ABC ، ​​پدیده زایی با قرار دادن غشا و تاشو کپرهای مرتبط ، گلیکوزیلاسیون و نحوه مکانیزم آن برای کنترل ناقل ABC. کیفیت شبکه آندوپلاسمی را تنظیم می کند که وضعیت چین CFTR را تعیین می کند. توجه بیشتر به تجارت و تنظیم ثبات غشا و لنگر و همچنین عملکردهای CFTR داده می شود. با مکانیسم های مولکولی مرتبط است که جهش های مختلف CFTR باعث فیبروز کیستیک می شود. سرانجام ، تلاش های مختلف با هدف نجات نقص زمینه ای ، که بیشتر آنها در ترمیم اختلال عملکرد CFTR است ، پرداخته شده است. از طریق این دیدگاه یکپارچه ، خوانندگان بینشی منحصر به فرد در مورد این پروتئین جذاب غشایی و بیماری مرتبط به دست می آورند. این وظیفه مخاطبان علاقه مند به ژنتیک انسانی ، تاشو پروتئین ، تجارت پروتئین و فیزیولوژی را به خود جلب می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function