دانلود pdf کتاب Ceremonies Explained for Servers : A Manual for Altar Servers, Acolytes, Sacristans, and Masters of Ceremonies

[ad_1]

تشریفاتی که برای سرورها توضیح داده می شود را می توان “مادر همه راهنماهای سرور” نامید. این دقیق ترین راهنمای موجود برای وزرا و کسانی است که در محراب آنها را آموزش و نظارت می کنند. مراسم به زبان قابل دسترس ، نقش وزیران را در طیف گسترده ای از مراسم مذهبی کاتولیک پوشش می دهد. این به طور کامل توصیف شده است ، مانند: تشییع جنازه به شکل عادی و فوق العاده ، هفت مقدس ، مراسم هفته مقدس ، مراسم مذهبی ساعت ها ، آئین های تشییع جنازه ، مراسم مقدس توسط یک اسقف و برکات بزرگ. تشریفات همچنین با آموزش کاتولیک در مورد مراسم مذهبی و مقدسات و همچنین سابقه وزارت وزرا ، توضیحات دقیقی برای هر یک از این آیین ها ارائه می دهند. مهارت ها ، تکنیک ها و نظم مربوط به وزارت توضیح داده می شود ، مانند: نحوه حرکت یک موکب ، چگونگی کمک به بخور دادن ، کار گروهی و پاسخگویی در شرایط اضطراری و پیش بینی نشده. معنویات این وزارتخانه توسط راهنما با موضوع اساسی خدمت و حرفه ارائه شده است. تشریفات با روشی دلگرم کننده ، آرمان های والای معنوی را ارائه می دهد که می تواند کسانی را که از طریق خدمت خود عبادت کاتولیک را تقویت می کنند ، الهام و راهنمایی کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Ceremonies Explained for Servers : A Manual for Altar Servers, Acolytes, Sacristans, and Masters of Ceremonies