دانلود pdf کتاب Carrefour des veuves : Roman

[ad_1]

تیلاین به تازگی شوهرش ، اسماع ، را به دلیل جهادی ها در حالی که در شمال کشور مستقر بود از دست داد. تیلاین مصمم است که در برابر مرگ بمیرد و تصمیم می گیرد انجمنی برای کمک به زنان قربانی تروریسم تشکیل دهد. یک روز ، او با نورا ، دختر کوچکی که زندگی اش را زیر و رو می کند ، از مسیرهایی عبور می کند. درباره نویسنده مونیک ایلبودو ، یک زن دانشگاهی و ادبی از بورکینابه ، متعهد به ارتقا تابعیت زنان در کشورش است. او مدتی از نوشتن برکنار شد و به شور و اشتیاق خود بازگشت و در سال 2018 ، Si loin de ma vie aux éd را منتشر کرد. مار پر شده تقاطع بیوه ها بازگشت به صحنه ادبیات است.

[ad_2]

دانلود کتاب Carrefour des veuves : Roman