دانلود pdf کتاب Can You Tell Me How to Get to Sesame Street? (Sesame Street)

[ad_1]


با Elmo خیابان کنجد یک سفر خیالی وحشی و دیوانه را دنبال کنید!
در حالی که Elmo تصور می کند بادبادک پرنده اش او را به ماجراهایی به مکان هایی از عمیق ترین جنگل تا فضا می برد ، برای المو بالا و دور است ، تا زمانی که راه خانه خود را به خیابان کنجد پیدا کند. کودکان از 3 تا 7 سال می توانند سرگرم کننده را در این کتاب عکس گالینگور با جلد زیبا نشان دهند. پیام داستان قافیه ای که به راحتی خوانده می شود این است که کتاب تخیل را روشن می کند و خوانندگان را به سفرهایی فراتر از محیط آشنا خود می برد.

[ad_2]

دانلود کتاب Can You Tell Me How to Get to Sesame Street? (Sesame Street)