دانلود pdf کتاب Brunelleschi, Lacan, Le Corbusier : Architecture, Space and the Construction of Subjectivity

[ad_1]

این متن تحلیلی مستدل ، درک بیشتری از مباحث فضایی در زمینه معماری را فراهم می کند. لورنس هولم نمایش چشم انداز قرن پانزدهم را تفسیر می کند و آن را در رابطه با نظریه های معاصر ذهنیت تنظیم می کند و برای اولین بار ارتباط نظری بین معماری و روانکاوی را انجام می دهد. در سه بخش ، برونلسکی ، لاکان و لوکوربوزیه بر این باورند که چشم انداز همچنان اصلی ترین و راضی کننده ترین روش بازنمایی فرم است ، زیرا این فرم پارادایمی آگاهی فضایی است. این کتاب جذاب با بیش از 100 تصویر به خوبی نشان داده شده است و یک مطالعه ارزشمند از این جنبه مهم مطالعه و عمل معماری است ، و آن را به یک خوانش اساسی برای معماران در سال اول یا پنجاه سالگی تبدیل می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Brunelleschi, Lacan, Le Corbusier : Architecture, Space and the Construction of Subjectivity