دانلود pdf کتاب Broken Reign

[ad_1]

جاستین سیفر از خانواده سلطنتی متنفر بود تا اینکه با پرنسس اورلیا آشنا شد. اما پرنسس دائماً او را غافلگیر می کند ، مانند زمانی که به طور غیر منتظره ای با Jastyn به سفری خطرناک و متحرک می رود تا علاج خواهر بیمار Jastyn را پیدا کند. پرنسس اورلیا دیارماید می دانست که منظور او بیش از زندگی محبوس در قلعه در پادشاهی ونوست است. اما او هرگز انتظار نداشت که بهای آزادی خود مرگ غم انگیز برادرش به دست نزدیکترین دوستشان باشد. سرنوشت Jastyn و Aurelia را به هم نزدیک کرده است ، اما رابطه جوانه زدن آنها به عنوان موانع بین مردم و افراد بین آنها و بهبودی که آنها به شدت دنبال می شوند در حال آزمایش است. آیا عشق جدید آنها برای گذر از آنچه در پیش رو است کافی خواهد بود؟

[ad_2]

دانلود کتاب Broken Reign