دانلود pdf کتاب British Steam Locomotives Before Preservation : A Study of Before and Afterlife

[ad_1]

لوکوموتیو بخار انگلیس قبل از حفاظت ، تاریخ را به صورت تصویری از لوکوموتیو بخار که اکنون به عنوان بخشی از مجموعه ملی حفظ شده ، پوشش می دهد. این موارد را می توان در مجموعه های خصوصی و تزئینات راه آهن های مختلف میراثی که در سراسر انگلیس فعالیت می کنند ، یافت. این کتاب به بررسی هر موضوع در زندگی کاری و در طی ماندگاری بعدی می پردازد. این تصویر بخش وسیعی از انگلیس را سالها قبل از تعیین لوکوموتیوهای میراث برای حفاظت از آن پوشش می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب British Steam Locomotives Before Preservation : A Study of Before and Afterlife