دانلود pdf کتاب British Industrial Steam Locomotives : A Pictorial Survey

[ad_1]

اولین لوکوموتیو بخار مورد استفاده در هر راه آهن انگلیس در صنعت کار می کرد. زمانی استفاده از لوکوموتیو های اصلی اصلی و دست دوم جدید یکی از جنبه های گسترده راه آهن در انگلیس بود. برای صنعت و پیمانکاران از قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم. دیوید ماتر سالهای زیادی را صرف تحقیق و جمع آوری عکسهایی درباره انگلیس ، از انواع مختلف لوکوموتیوهایی که قبلاً در این صنعت کار می کردند ، کرده است. این کتاب به گونه ای طراحی شده است که ثبت این تولید کنندگان مختلف و راهنمای مفیدی برای افرادی است که بخار صنعتی را تحقیق و مدل می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب British Industrial Steam Locomotives : A Pictorial Survey