دانلود pdf کتاب Briefe 1791–1793

[ad_1]

236 نامه از گوته از این دوره باقی مانده است ، و 243 نامه دیگر می تواند نمایه شود. کانون وظایف رسمی وی سازماندهی مجدد تئاتر ویمار ، بازسازی کاخ دوکال ، ادامه استخراج معدن ایلمنو و علایق دانشگاهی در دانشگاه ینا است. زندگی خصوصی او را رابطه وی با کریستین ولپیوس و انتقال خانواده به خانه ای در Frauenplan تعیین می کند. گوته مطالعات تئوری نوری و رنگ خود را آغاز می کند. اثر ادبی عمدتا توسط نسخه جدید اثر برلین تعیین می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Briefe 1791–1793