دانلود pdf کتاب Bridge to Islam : A Study of the Religious Forces of Islam and Christianity in the Near East

[ad_1]

Bridge to Islam ، که در اصل در سال 1953 منتشر شد ، مطالعه مفصلی درباره اعتقادات محمد و پیروانش است ، و رابطه بین جهان اسلام و مسیحیت را بررسی می کند. این کتاب توجهات مشترک بین اسلام و مسیحیت را مورد توجه قرار داده و ارتباط بین این دو دین برجسته را مورد بررسی قرار داده و استدلال می کند که تنها با درک صحیح از تفاوتهای معنویت می توان پلی از درک و دانش ایجاد کرد. آنها. این تاریخ مذهبی کشورهای مختلف خاورمیانه را دنبال می کند و موقعیت اسلام و مسیحیت را در هر یک ارزیابی می کند. پل به سوی اسلام علاقه مندان به تاریخ مسیحیت ، تاریخ اسلام ، مطالعات دینی و خاورمیانه را مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

دانلود کتاب Bridge to Islam : A Study of the Religious Forces of Islam and Christianity in the Near East