دانلود pdf کتاب Breeding and Seed Production of Fin Fish and Shell Fish

[ad_1]

در این پایان نامه مروری کامل بر فناوری تولید بذر از مهمترین گونه های ماهی باله و صدف مورد استفاده برای پرورش آبزیان تجاری است. اگرچه تصاویر فراوان در متن جهت گیری بر روی خوانندگان دانش آموزان است ، اما این کتاب ، نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای معلمان ، دانشمندان ، کارگران ترویجی و برنامه ریزان ، یک منبع مرجع ارزشمند خواهد بود. این کتاب شاید اولین کتاب در نوع خود باشد ، زیرا هیچ کتاب درسی به تنوع گسترده ای از گونه ها و فن آوری ها نمی پردازد – دستیابی به موفقیت در عمل پرورش آبزیان در جهان. بنابراین ، این کتاب درسی برای افرادی که با پرورش آبزیان ، به خصوص در تولید مثل و تولید بذر ماهی ، باید یک امر ضروری است.

[ad_2]

دانلود کتاب Breeding and Seed Production of Fin Fish and Shell Fish