دانلود pdf کتاب Breeding And Protection Of Vegetables

[ad_1]

این کتاب به زبانی بسیار ساده و قابل فهم نوشته شده است. اطلاعات این کتاب مبتنی بر آزمایش های میدانی و آزمایشگاهی سیستماتیک و طراحی شده علمی است که در مناطق مختلف اکولوژیکی انجام شده است. اعتقاد بر این است که این کتاب به طرق مختلف در خدمت جامعه علمی خواهد بود. دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، استادان ، معلمان ، دانشمندان و محققانی که علاقه خود را به رشته های مختلف تخصص دارند قطعاً سود خواهند برد. این کتاب شامل مقالاتی است که توسط مقامات مشهور در زمینه های مختلف نوشته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Breeding And Protection Of Vegetables