دانلود pdf کتاب Branding for the star-counters

[ad_1]

از نظر ریشه شناسی ، object / ob-jectum به معنای “چیزی است که علیه ماست”. فرایندهای شناسایی که افراد و شرکت ها را در سطح جهانی به هم متصل می کند ، “موضوعات” را به “تعهدات” تبدیل می کند. امروزه برندسازی به معنای مدیریت داستانهای جمعی و تولید اساطیر مربوط به شرکت است. نام تجاری برای ستارگان شمارنده یک کتاب درسی بین رشته ای برای دانشجویان ، محققان و متخصصان است که در حال جستجو در ارتباطات استراتژیک با ابزارهای ارائه شده از طریق انسان شناسی ، روانکاوی و مطالعات فرهنگی هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Branding for the star-counters