دانلود pdf کتاب Brand Gender : Increasing Brand Equity through Brand Personality

[ad_1]

این کتاب راه های رانندگی و افزایش مهمترین ویژگی یک برند ، سرمایه آن را بررسی می کند. نویسنده با تمرکز بر جنسیت ، تأثیر اختصاص محصولات و ویژگی ها به محصولات و چگونگی تأثیر آن بر مدیریت برند در مقیاس جهانی را تحلیل می کند. با استفاده از مثالهای دقیق ، نویسنده ادعا می کند که مارک های دارای ویژگی های زن و مرد پایین ترین ارزش سهام را دارند ، در حالی که مارک های دارای ویژگی های زن و مرد بالا قوی ترین سهام را دارند. با در نظر گرفتن مفاهیم آندروژنی در مارک ها ، این مطالعه مهم عوامل مختلفی را نشان می دهد که می تواند در یک برند مردانه یا زنانه شناخته شود. این کتاب جنجالی و پیشگامانه ، که هدف آن توسعه نظریه ای جامع و ارائه راهنمایی به پزشکان برای افزایش ارزش ویژه برندهایشان است ، اساس ایجاد مدل شخصیت جهانی برند را ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Brand Gender : Increasing Brand Equity through Brand Personality