دانلود pdf کتاب Boudon : Un sociologue classique

[ad_1]

هدف این کتاب دعوت از ریموند بودون (1934-2013) برای خواندن یا خواندن است. برای این منظور ، نویسنده چهار نوع مکان را ارائه می دهد: مراحل سفر ، خلاصه ای از بیست و پنج دفتر کل ، خلاصه ای از روش استفاده شده (نشان داده شده با مطالعات موردی) و در آخر واکنش های اصلی که کار برانگیخته است. برای نتیجه گیری ، نویسنده از یک رساله ساده دفاع می کند: بودون از قبل یک کلاسیک است که دیروز کار آن در جامعه شناسی به توکویل ، دورکیم یا وبر و در علوم اجتماعی امروز پوپر ، مرتون یا سایمون پیوست.

[ad_2]

دانلود کتاب Boudon : Un sociologue classique