دانلود pdf کتاب Born to Wonder : Exploring Our Deepest Questions–Why Are We Here and Why Does It Matter?

[ad_1]

در کتاب متولد شگفتی ، آلیستر مک گراث ، یک دانشمند ، دانشمند و الهیات برجسته آکسفورد ، عمیق ترین رمز و راز را در قلب خود زندگی کشف می کند. زندگی یک هدیه است. ما هرگز نخواستیم به دنیا بیاییم. اما در اینجا ما در این دنیای عجیب فضا و زمان زندگی می کنیم و سعی می کنیم قبل از اینکه تاریکی ما را ببندد و ما را خاموش کند ، درمورد چه چیزی صحبت می کند. ما در دریای مه آلود و خاکستری ناآگاهی به دنبال یک جزیره اطمینان آفتاب هستیم که امیدواریم بتوانیم پاسخ های واضحی برای عمیق ترین و تلخ ترین س ourالاتمان در آن پیدا کنیم. ما چرا اینجاییم؟ و چه چیزی برای ما باعث می شود س questionsالاتی کنیم؟ تا آنجا که می دانیم ، ما تنها گونه روی زمین هستیم که این س questionsالات را می پرسیم و جرات می کنیم امیدوار باشیم که جوابی خواهیم یافت. به نظر می رسد ما برای تعجب به دنیا آمده ایم ، نه فقط برای وجود. هر از گاهی احساس هیبت یا رمز و راز ما را غرق می کند ، اغلب وقتی با زیبایی طبیعت روبرو می شویم ، خواه یک جوی کوه باشد یا آب های وسیع اقیانوس. این زمانی است که می بینیم چشم انداز وسیع تری از واقعیت ، شاید فراتر از افق تجربه خود ، مشاهده می کنیم. گویی لحظه ای حجاب برداشته می شود و ما سرزمینی موعود را می بینیم که چشمانش چشمانش منتظر نقشه برداری و اکتشاف است. این حس شگفتی باعث پیشرفت بیشتر خلاقیت بشریت و جستجوی آن برای درک می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Born to Wonder : Exploring Our Deepest Questions–Why Are We Here and Why Does It Matter?