دانلود pdf کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :

[ad_1]

این کتاب نتیجه تحقیقات درباره تأثیرات قابل توجه امضای توافق نامه شینگن در مناطق مرزی امضا کننده ، به ویژه مرزهای داخلی اروپای مرکزی است. تجزیه و تحلیل نگاهی عمیق به ادغام ، توسعه و درک اروپا در سطح ایالت و همچنین در مناطق مرزی انتخاب شده در اروپای مرکزی ارائه می دهد. این کتاب نتایج پرسشنامه های جمعیت در این منطقه را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین ویژگیهای توسعه مناطق مرزی در مرزهای داخلی / مناطق مرزی اروپای مرکزی پس از توافق نامه شینگن را ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان و محققانی که با کشورهای مرزی سروکار دارند مناسب است ، اما همچنین شامل اطلاعات کافی برای مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران محلی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :