دانلود pdf کتاب Borders and Shadows

[ad_1]

مرزبانان سال اول Rhys Davis و Liam Malone از کلاس دوم با هم دوست بوده اند. وقتی تکلیف جدید آنها را در صف اول یافتن یک قاتل شرور و غیرانسانی ، یک روح خوار غیراخلاقی ، در امتداد مرز جنوبی قرار می دهد ، آنها باید به هر منبعی که در اختیار دارند متوسل شوند. خاطراتی که آنها دو هزار سال پیش دارند ، زمانی در جزایر انگلیس که از هر نظر با هم شریک بودند و پیوند ابدی تشکیل دادند که به آنها امکان می داد همان دشمن را در طول زندگی شکست دهند. Rhys و Liam اکنون نمی توانند جای تعجب داشته باشند … آیا عبور از خط دوستان به عاشقان در این زندگی باعث از بین رفتن یا ایجاد دوستی آنها خواهد شد؟

[ad_2]

دانلود کتاب Borders and Shadows