دانلود pdf کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States

[ad_1]

در دو دهه گذشته ، ترکیه شاهد مداخلات مختلفی بوده است كه ریشه در مسئله سازی آنها با عنوان “ترانزیت” ، “مقصد” ، “اروپایی” ، “مسلمان” و “امن” دارد. به نظر می رسد این کتاب به بازیگران مختلفی از جمله اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی گرفته تا مبلغان ، پرسنل امنیتی و خود مهاجران درگیر شده است. این نشان می دهد که چگونه این بازیگران برای کنترل ، مهار ، پردازش ، نجات و بالا بردن جمعیت های سیار به منطق های متقاطع مدیریت ، امنیت ، انسانی و شرقی وابسته اند.

[ad_2]

دانلود کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States