دانلود pdf کتاب Bone Chase

[ad_1]

به طور واقعی دا داوینچی کد ، یک فیلم ترسناک گره خورده و پر از جناح های رقیب که در یک توطئه عظیم جهانی به حقیقت حکمرانی می کنند. در آن زمان غول هایی در زمین وجود داشتند – حداقل این چیزی است که کتاب مقدس می گوید. اما آنها کجا هستند؟ آیا آنها واقعاً وجود داشته اند؟ هنگامی که معلم ریاضیات یک جعبه مرموز خارج از محل کار برای او ارسال می شود ، او و دوست دختر سابق خود شروع به کشف یک رمز و راز 10 هزار ساله در ساخت می کنند – و او آخرین امید برای کشف بزرگترین توطئه جهان است. ایتان تحت تعقیب هم مرد شش انگشتی و هم شورای دیوید قرار گرفت و از این تعقیب جان سالم به در برد – و حقیقت را دریابد.

[ad_2]

دانلود کتاب Bone Chase