دانلود pdf کتاب Bone, Biomaterials & Beyond

[ad_1]

معرفی ایمپلنت های دندانی یکپارچه Osseo اندکی 50 سال پیش انقلابی در دندانپزشکی ایجاد کرد. ارزیابی علمی استفاده از آن نتایج درمانی خوب و فزاینده ای را نشان داده است. با این حال ، یک پیش نیاز وجود حجم کافی استخوان برای اطمینان از یکپارچگی و نتایج قابل قبول زیبایی است. در این کتاب ، روشهای مختلف جراحی ، با استفاده از مواد مختلف مکمل ، شرح و توضیح داده شده است. هدف این بود که روشهای جراحی با حداقل تهاجم برجسته شود ، که منجر به خطر کمتری از بیماری و کاهش زمان درمان می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Bone, Biomaterials & Beyond