دانلود pdf کتاب Boccaccio

[ad_1]

هرمان هسه با کوچک شدن خود جیووانی بوکاچیو را بزرگ می کند. بوکاچیو می توانست ده برابر بهتر از او بنویسد. تعداد کمی از vita این شاعر تحویل داده شد. مقاله هسه مختصر است. دو سوم متن نیز بحث در مورد decameron را فرض می کند. هسه به ویژه دو داستان را دوست دارد ، در وهله اول نهمین داستان کوتاه روز پنجم.[3] فیاممتا در آن از عاشقانی می گوید که پس از حوادث بد به پایان خوشی می رسند. این داستان Federigo deghli Alberighi و شاهین او است. فدریگو وقتی او را ملاقات می کند ، حیوان را در مقابل معشوق قرار می دهد. و ششمین رمان روز چهارم وجود دارد.[4] Filostrato از عشق ناخوشایند می گوید ، Gabriotto و Andreuola رویاهای خود را به یکدیگر می گویند. گابریوتو در کمال تعجب در آغوش معشوقش می میرد. هسه عاشق “چنین زیبایی هایی” است.

[ad_2]

دانلود کتاب Boccaccio