دانلود pdf کتاب Blutregen : Blutsbündnis-Serie Buch 13

[ad_1]

جوهر خون رازى است كه معانى فراوانى دارد. خون حیات می بخشد … اما اگر ریخته شود می تواند در یک چشم به هم زدن زندگی را از بین ببرد. افسانه ها می گویند که خون پیوندی است که هم روح را به هم نزدیک می کند … حتی اگر یکی از آن روح ها تکه تکه شود. هوس و اخلاق LA ماوراal الطبیعه هنگامی آزمایش می شود که بی گناهی ، صرف نظر از اصل ، در معرض خطر باشد. شما باید دوباره دریابید که همه شیاطین شر نیستند … گاهی اوقات حتی شیاطین باید از چیزهایی که واقعاً شب ادامه دارد نجات پیدا کنند. در هنگام افشاگری های مرگ ، تولد دوباره و پذیرفتن امر اجتناب ناپذیر ، سیل جدیدی با ریزش باران خون جعل می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Blutregen : Blutsbündnis-Serie Buch 13