دانلود pdf کتاب Blutige Gnade : Ein Mara Billinsky Thriller

[ad_1]

یک سرقت بدون سرقت. یک سری قتل ها بدون هیچ اثری. روزنامه نگار مرده ای که قصد داشت یک داستان انفجاری را فاش کند. مارا بیلینسکی با چندین جنایت مرموز روبرو است. در عین حال ، سایه ای از گذشته او را آزار می دهد ، که همچنین او را معمایی می کند. وقتی او فهمید که همه وقایع به هم پیوسته اند و چه کسی رشته ها را به پس زمینه می کشد ، تقریباً خیلی دیر است: از این به بعد ، مارا برای زندگی اش می جنگد … هیجان انگیزی که به زیر پوست شما می آید! ‘ (جینا 1627 ، thalia.de در “فریادهای بلند”) “توجه: اعتیاد آور است!” (‘توید ، خواندن هیئت منصفه در’ بلند فریاد می زند ‘) کتاب های الکترونیکی توسط beTHRILLED – سرگرمی قاتل!

[ad_2]

دانلود کتاب Blutige Gnade : Ein Mara Billinsky Thriller