دانلود pdf کتاب Blut des Ozeans

[ad_1]

از لحظه ای به لحظه دیگر ، زندگی لئو هفده ساله کاملاً معکوس می شود. او دختر خدای یونان است و باید از نابودی همه خدایان توسط یک خدای مرتد جلوگیری کند. در جستجوی خطرناک برای یافتن متحدان بیشتر ، لئو نه تنها باید یک پیشگویی را رمزگشایی کند و بیاموزد که قدرت های الهی خود را کنترل کند ، بلکه باید بیش از حد انتظار به آیدون جذاب نزدیک شود. اما آیا او واقعاً می تواند به او و دیگران اعتماد کند؟ این رویاهای عجیب و غریب که شما را آزار می دهند چیست؟ و سایه هایی که آنها را آزار می دهد چه می شود؟ داستانی از خدایان و خدایان و برخورد با سرنوشت خود …

[ad_2]

دانلود کتاب Blut des Ozeans