دانلود pdf کتاب Blue Wings

[ad_1]

دو برادر با عشق و مسئولیت به هم گره خورده اند. جادران پنج سال از جاش بزرگتر است و آنقدر بزرگ است که می تواند لقب غول را بدست آورد. جاش جوان تر و کوچکتر است. اما برادر شیرین و لجباز او به نوعی فکر می کند که بیشتر به کودک خردسال مربوط می شود. هر دو آنها با تغییراتی در خانواده مسلمان تازه مخلوط خود دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین جاش از جادران مراقبت می کند و هر دو سازگار می شوند. وقتی برادران یک جرثقیل جوان آسیب دیده پیدا کردند ، جادران می خواهد آن را به آپارتمان کوچک خود برگرداند و پرواز را به هر قیمت به او بیاموزد. و معلوم می شود که هزینه زیاد است. بالهای آبی داستانی گرم و عاشقانه درباره شکنندگی ، قدرت و برادری ، با همه پیچیدگی های آن است.

[ad_2]

دانلود کتاب Blue Wings