دانلود pdf کتاب Blue-Footed Boobies

[ad_1]

در این کتاب ، خوانندگان مسلط اولیه می آموزند که چگونه آبی آبی پا آبی می شود و چطور بوبهای مرد می رقصند و از آن برای جلب همسران استفاده می کنند. عکس های زنده و تمام رنگی و متنی که با دقت تراز شده خوانندگان جوان را درگیر می کند زیرا آنها بیشتر با پاهای آبی و دانش پشت پاهای آبی خود آشنا می شوند. یک ابزار اینفوگرافیک به درک کمک می کند و فعالیتی این امکان را برای خوانندگان فراهم می کند تا کشف را گسترش دهند. کودکان می توانند با کمک موتور جستجوی ایمن ما ، سایت های مرتبط و مناسب سن را در مورد آبی پاها بیشتر بدانند. Blue-Foot Boobies همچنین شامل نکات خواندن برای معلمان و والدین ، ​​فهرست مطالب ، واژه نامه و فهرست است. Boobies آبی پا بخشی از Jump است! سری S علوم پشت رنگها.

[ad_2]

دانلود کتاب Blue-Footed Boobies