دانلود pdf کتاب Bloody Kongo : Roman

[ad_1]

ظالم Odza Barou l’Okoué ملقب به دنیس ماتورین ، که تقریباً چهل سال در قدرت بود ، مردم خوب را به سکوت و تسلیم فرو برد. برای تقویت درآمد موقعیتی خود ، او می کشد. کسانی که از درون شورش می کنند در لیست سیاه قرار دارند ، بدن آنها توسط سیل رودخانه ها و انشعاباتی که به رود کنگو می پیوندند حمل می شود. افراد تحصیل کرده ، مورد حمله اضطراب و گیج شدن ، تبعید را انتخاب می کنند. از آن زمان ، اولین ترس از بلعیدن مردم کنگو را آزمایش می کند. این شفافیت نمادین بازگشت به وحشی است که در پاروکسیسم خشونت و وحشت به کشور خدمت می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Bloody Kongo : Roman