دانلود pdf کتاب Blood Moon

[ad_1]

مراقب ماه خون باشید. در غربت ، تادئوس فقط می خواهد به ونیز محبوبش برگردد. بدن او علیه او عصیان می کند ، غذا و خواب دور از دسترس است. کوه های خارج از تریست جایی برای سفر یک انسان سالم نیست ، به خصوص در زمستان. موجودات عجیب و غریب این سقوط ها و شکاف های تنها را برای خاموش کردن شعله یک مرد درگیر می کنند. چه قدرت های خارجی برای شرارت فراخوانده می شوند؟ آیا محقق قبل از حل این رمز و راز می تواند از خفه کردن همسفر خود جلوگیری کند؟ کتاب دوم مجموعه ماه تادئوس ونیز ، ماه خون را بخوانید. این تنها راه یادگیری حقیقت است.

[ad_2]

دانلود کتاب Blood Moon