دانلود pdf کتاب Blood and Fire

[ad_1]

کلوین گریسون فقط یک فراری بی چهره دیگر در خیابان های برج شهر است. در میان الف ها ، گنول ها و اژدها ، یک پسر بالدار در زمینه زندگی در پادشاهی ابدی ناپدید می شود. اما وقتی کیف پول شیر زیبا هارون رشید را می برد ، او را از میان جمعیت بیرون می کشند. به هر حال ، هارون به جای سلول دستی برای قرار دادن کلوین در مسیر زندگی احترام آمیز و آرام ارائه می دهد. اگر او فقط می توانست لاس زدن بی شرمانه با هارون را متوقف کند ، پس انگشت چسبناک خود را برای خود نگه دارید و از خشم یک خون آشام قدرتمند و دیوانه بر سر او جلوگیری کنید. اما حتی قبل از مرگ کلوین – یا پایین – هارون تسلیم نمی شود و کلوین امید خود را برای یافتن راه زندگی مشترک خود با هارون قطع نخواهد کرد. دو مرد ، عشق و جادو ، مصمم هستند که پس از رویای مشترکشان در مورد آینده – و خانواده حل و فصل کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Blood and Fire