دانلود pdf کتاب Birds of the World

[ad_1]

برای اولین بار ، مجموعه کاملی از نقاشی های فوق العاده دقیق ، دقیق و زیبا پرندگان نورمن آرلوت در یک جلد گسترده ، همراه با متن مختصر ، با بیان مشخصات خاص و شکل ظاهری هر گونه ، برای شناسایی امکان جمع آوری شده است. این کتاب راهنمای جامع و جدید ، افزودنی عالی به مجموعه مشهور جهان است – کتاب مرجع نهایی برای تماشاگران و دوستداران پرندگان. بیش از 10،000 پرنده و 30،000 نقشه وجود دارد و بیش از 500 صفحه تمام رنگی آن را به عنوان یک جشن بصری و همچنین یک منبع معتبر ساخته است.

[ad_2]

دانلود کتاب Birds of the World