دانلود pdf کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر رویکردهای بیوسنتز در تولید مواد شیمیایی مهم صنعتی و چالش های مربوطه برای محیط زیست دارد. در 19 فصل وی جنبه های مختلف فناوری بیوسنتز از دیدگاه متخصصان برجسته در این زمینه بحث شده است. این رویکردهای مختلف پالایشگاه های زیستی ، از جمله استفاده از میکروب ها ، گیاهان متابولیکی ، روش های مبتنی بر زیست توده و فناوری سبز را پوشش می دهد. علاوه بر این ، تحقیقات مهم در زمینه کمپوست زباله های آلی و خطرناک ، مدیریت و بازیابی مواد مغذی از پسماندهای کشت و صنعت ، بیوسنتز و پیشرفت فناوری سطوح زیستی و داروی زیستی فاضلاب را بررسی می کند. این کتاب به ادبیات علمی در زمینه فن آوری های بیوسنتز و چالش های زیست محیطی مرتبط برای محققان و دانشگاهیان فعال در این زمینه در سراسر جهان کمک می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :