دانلود pdf کتاب Biorefining of Biomass to Biofuels : Opportunities and Perception

[ad_1]

این حجم بر چشم انداز تبدیل زیست توده به سوخت های زیستی ، از جمله اتانول ، بوتانول ، بیوگاز ، بیوهیدروژن ، بیودیزل ، سینگاس و سایر محصولات مفید تمرکز دارد. سوخت های بدست آمده از زیست توده در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل مواد اولیه بالا و هزینه های فرآوری ، مشخص شده است که سوخت های زیستی تولید شده از لیگنوسلولز گران تر از سوخت های معمولی است. بنابراین ، مفهومی از پالایش بیولوژیک معرفی شده است ، جایی که بیش از یک محصول یا هر جز component از زیست توده می تواند به نوعی به عنوان یک پالایشگاه نفت به محصولات مفید تبدیل شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Biorefining of Biomass to Biofuels : Opportunities and Perception