دانلود pdf کتاب Biodemography of Fertility in Japan :

[ad_1]

این کتاب داده های اصلی در مورد عوامل تعیین کننده نزدیک باروری در ژاپن را ارائه می دهد. هدف آن تقسیم سطح باروری پایین در ژاپن به اجزای فیزیولوژیکی ، رفتاری و اجتماعی است. علاوه بر این ، این کتاب مطالعات قبلی در مورد عوامل تعیین کننده نزدیک باروری در ژاپن را بررسی می کند و داده ها را با سایر کشورها مقایسه می کند. این کتاب اولین کتاب خلاصه ای از پروژه های تحقیقاتی قبلی در مورد این موضوع در ژاپن است و رهنمودهای تحقیقاتی آینده را برای پر کردن شکاف های باقی مانده در تحقیقات ارائه می دهد. بعلاوه ، این امر روشنایی جدیدی را بر روی شباهتها و اختلافات بین سطح باروری در ژاپن و سایر کشورها از نظر اجزای بیودموگرافیک ایجاد می کند ، به خوانندگان کمک می کند تا مکانیسم های تغییر باروری در ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Biodemography of Fertility in Japan :