دانلود pdf کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria

[ad_1]

این کتاب مطالعه موردی قاچاق انسان از نیجریه به انگلستان را با تمرکز بر اقدامات عملی برای پایان دادن به این تجارت ارائه می دهد. این مطالعه جنبه های زیادی از قاچاق انسان را مورد استفاده قرار داده است ، از جمله استثمار جنسی ، قابلیت سرویس دهی در خانه ، بهره برداری کارگری ، کلاهبرداری به نفع آن و ارگانیسم. علیرغم سرمایه گذاری کلان جامعه بین المللی برای ریشه کن کردن آن ، این شکل از برده داری معاصر همچنان ادامه دارد و نویسنده از ذینفعان می خواهد نه تنها به جنایتکاران بلکه به نگرش ها ، فرهنگ ها ، قوانین و سیاست ها نیز توجه کنند که مانع از بین رفتن برده داری مدرن می شود. .

[ad_2]

دانلود کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria