دانلود pdf کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations

[ad_1]

با در نظر گرفتن سنت های مختلف تفکر و آزمایش جهان وطنی ، این جلد برجسته احیای معاصر جهان وطنی را به عنوان پاسخی به چالش های زندگی در جهانی وابسته به هم بررسی می کند. از طریق یک رویکرد چند رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهانی گرایی یک طرفه دنیای یورو-آمریکایی می برد و به بررسی تعدد تحولات رویارویی با جهان وطنی می پردازد. این مجموعه س questionsالات اساسی درباره مسئولیت جهان وطنی ، شهروندی جهان و عدالت و همچنین اهمیت گفتگوی بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها را برجسته می کند. با کاوش در ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی سازی ، مسیرها قرار است فراتر از جهان وطنی با تلاش برای یک جهان وطن پس از استعمار که با عدالت جهانی ، گفتگوهای بین تمدن و عزت برای همه مشخص می شود ، فراتر روند.

[ad_2]

دانلود کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations