دانلود pdf کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung

[ad_1]

این جلد برای دانش آموزان سال اول دانش پایه ای در مورد واژه سازی به زبان آلمانی است. فصل های مربوط به نوع کلمه با توجه به روش شکل گیری استفاده شده و شامل لیستی از شکل های محلی و قرض گرفته شده به ترتیب حروف الفبا هستند. خوانندگان • یک مرور سریع از گزینه های اساسی پیدا می کنند ، اما همچنین می توانند در صورت لزوم به جستجوی تک تک اصطلاحات بپردازند. این جلد با واژه نامه ای از مهمترین اصطلاحات فنی و ثبت اصطلاحات واژه ساز خاتمه می یابد.

[ad_2]

دانلود کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung