دانلود pdf کتاب Basics Fire Safety

[ad_1]

ایمنی در برابر آتش بخشی مهم در طراحی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات جلوگیری از آتش سوزی ، تسهیل نجات افراد در یک ساختمان در حال سوختن و کمک به آتش نشانان در نگهداری آتش است. هر دو مقررات قانونی و کد ساختمان مقررات سختگیرانه ایمنی در برابر آتش سوزی را برای ساخت و سازهای تجاری و مسکونی وضع کرده اند. مهمترین وظیفه معماران از نظر ایمنی در برابر آتش استفاده از اصول و روشهای جلوگیری از آتش سوزی در ابتدای مراحل طراحی است. آئین نامه.

[ad_2]

دانلود کتاب Basics Fire Safety