دانلود pdf کتاب Basics Design Ideas

[ad_1]

ایده های طراحی روش های مختلفی برای یافتن راه حل طراحی به دانشجویان ارائه می دهند. علاوه بر ارائه راه های اساسی برای ادامه روند خلاقیت و توسعه رویکرد طراحی ، منابع مختلف الهام بخشی برای ایده های طراحی را نیز فراهم می کند. این کار بر روی سه عنصر مکان ، شکل و عملکرد متمرکز است ، که بعضی اوقات می تواند تخته سنگ های فوری برای طراحی بتن را تشکیل دهد. این عناصر باید در نهایت به عنوان فرآیند طراحی ادغام شوند. مباحث: خلاقیت در روند طراحی؛ منابع الهام و رویکردهای طراحی ؛ کار با فضا ؛ کار با فرم ؛ با عملکرد کار کنید.

[ad_2]

دانلود کتاب Basics Design Ideas