دانلود pdf کتاب Basic Sciences in Anesthesia :

[ad_1]

این کتاب درسی جدیدترین دانش مبتنی بر شواهد در علوم پایه در بیهوشی را ارائه می دهد. این عناوین از برنامه درسی امتحانات علمی مقدماتی هیئت بیهوشی آمریکا (ABA) را شامل می شود ، از جمله آناتومی ، داروشناسی ، فیزیولوژی ، فیزیک در بیهوشی و غیره در هر فصل ، نکات کلیدی مطالب را خلاصه می کند و به دنبال آن بحث مناسب و مختصری از موضوع ارائه می شود ، که در پایان با سوالات چند گزینه ای همراه با پاسخ و مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود. علوم بیهوشی پایه برای مقاصدی است که در زمینه علوم پایه بیهوشی ABA و هر متخصص بیهوشی یا دانشجویی که به این موضوع علاقه مند است ، تحقیق می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Basic Sciences in Anesthesia :