دانلود pdf کتاب Bases and Foundations of Building Under Reconstruction

[ad_1]

این نسخه انگلیسی ترجمه روسی اصلاح و به روز شده است. این عناوین شامل مواردی از قبیل: دلایل استحکام بخشیدن به پایه ها و پایه های ساختمان است ویژگی های رفتاری و پایه های ساختمان های خدماتی ؛ و تثبیت خاک ها.

[ad_2]

دانلود کتاب Bases and Foundations of Building Under Reconstruction